down icon

DMSCADA – Система за мониторинг на вятърни електроцентрали

icon next
 • Собствена система SCADA
 • Пълна онлайн визуализация чрез WWW и уеб браузър
 • Достъп от мобилни устройства (таблет/смартфон)
 • Услуга за мониторинг SMS (уведомяване и контрол)
 • Максимално ниво на безопасност
 • Широка гама от мониторингови данни
 • Дистанционно управление SMS и WWW
 • Визуализация на данни от историята (розата на компаса, диаграми, хистограми, тенденции)
 • Експорт на данни
 • Централна база информация
 • Достъп 24/365
down icon

DMSCADA – Пълна поддръжка за повечето работещи вяърни генератори.

icon next2
 • Поддръжка на различни модели електроцентрали на един производител
 • Обслужване на по-голяма част от производителите на вятърни електроцентрали
 • ENERCON
 • VESTAS
 • NEGMICON, MICON
 • DEWIND
 • FUHRLANDER
 • POWERWIND
 • REPOWER
 • BONUS
 • TACKE
 • NORDTANK
 • GAMESA
 • и други
 • Oбслужване на вятърни ферми
 • Поддръжка на ферми и електроцентрали, разположени върху големи площи
down icon

DMSCADA – ползи от употребата

icon next3
 • Центрове за надзор на електроцентралите за сервизните фирми
 • Интерфейси за електроцентралите
 • Анализ на ефективността на вятърните електроцентрали онлайн (криви на мощността)
 • Разширен анализ на данните
 • Прогнозиране на производството
 • Анализ на наличността
 • Дистанционно управление на електроцентралата на ниво сервизно обслужване
 • Минимализиране на престоя на електроцентралите и загубите в производството
 • Мониторинг и архивиране на параметрите на мрежата
 • Надеждна историческа информация за застрахователните компании
 • Верификация на дейността и ефективността на сервизните фирми
 • Намаляване на разходите по експлоатация и контрол над електроцентралите
 • Предимства при вземането на нови инвестиционни решения
 • Определяне на причините за неизправност преди сервизното обслужване
 • Намаляване на посещенията за сервизно обслужване
down icon

Комплексно информационно обслужване на вятърни електроцентрали

icon next4
 • Софтуер за комуникация
 • Релизация на комуникационни протоколи
 • Събиране и трансмисия на данни
 • Системи SCADA за вятърни електроцентрали
 • Бази данни тип BIG DATA
 • Архивиране на данни
 • Сервиз на компютърно, мрежови и телекомуникационно оборудване
 • Сигурни и надеждни решения за мрежовата инфраструктура
 • Следене на телекомуникационните връзки
 • Конфигурация за отдалечен достъп
down icon

Телеметрични системи

icon next5
 • Технология GPRS
 • Специален APN
 • Поддръжка на всички национални GSM оператори
 • Възможност за работа при национален и международен роуминг
 • Технология VPN за ИТ ресурсите на клиента
 • Поддръжка на протокол MODBUS-TCP
 • Поддръжка на OPC-DA, OPC-XML-DA, OPC-UA интерфейси
 • Максимално използване на JAVA технологията
 • Специален телеметричен софтуер за Cinterion/Gemalto TC65T, BGS5T
down icon

Системи за промишлена автоматика

icon next6
 • Софтуер за PLC
 • Софтуер за HMI операторски панели
 • Системи SCADA
 • Телеметрия GPRS
 • Индустриални комуникационни системи
 • Системна интеграция
 • Оптимизиране на процесите на управление
 • Системи за бази данни за процесите
 • Интернет технологии при визуализиране на процесите
 • Многогодишен опит в областта на водоснабдяването и канализацията